File-Hunter.com MSX EasterEgg - The 2022 Edition


Go to Easter Egg Clip #2 (2020)
Go to Easter Egg Clip #3 (2022)

Solve the Puzzle for the Puzzle Easter Egg(2022)

Easter Egg Demo #1 - MSX
Easter Egg Demo #2 - MSX
Easter Egg Demo #3 - MSX
Puzzle Egg Demo - MSX